dr Arkadiusz Stęposz - neurolog

dr n. med Arkadiusz Stęposz
Specjalista neurolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista w zakresie neurologii. Od kilkunastu lat pracuje w Oddziale Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. Wykładowca Katedry i Kliniki Neurologii Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada m.in. certyfikaty RSU w zakresie diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi oraz naczyń wewnątrzczaszkowych, certyfikat PTBS szkolenia w zakresie polisomnografii, certyfikat PTNK szkolenia w zakresie EEG, certyfikaty szkoleń Międzynarodowego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu neurologii i psychiatrii w naukowych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych.

W Centrum Medycznym Panewniki wykonuje:

  • diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi oraz zaburzeniami snu
  • badania USG tętnic szyjnych i kręgowych
  • kwalifikację do leczenia stwardnienia rozsianego w ramach programu lekowego NFZ.