Holding heart, Image by pressfoto on Freepik

Nasi kardiolodzy zajmują się całościowym leczeniem schorzeń układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, wrodzonych i nabytych wad serca, zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, chorobami mięśnia sercowego, diagnostyką szmerów serca i innych zjawisk osłuchowych, nadciśnieniem tętniczym, niedociśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, zespołami sercowo-płucnymi, bólami klatki piersiowej, omdleniami, zapaściami, chorobami serca związanych z wiekiem.

Nasi specjaliści:

Więcej informacji o pracy gabinetu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 781 008 500