Doctor neurologist knocking on knee of patient with hammer in clinic closeup. Diagnosis of neurological pathology of knee reflex concept Obraz autorstwa stefamerpik na Freepik

Poradnia neurologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń oraz chorób centralnego układu nerwowego.
Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby CUN (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych.
Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym, np. polineuropatie, objawy powikłań po radioterapii, chemioterapii, powikłania innych schorzeń).

Poradnia neurologiczna świadczy usługi w zakresie leczenia i konsultacji neurologicznych (stany po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego oraz stany po przebytych udarach mózgowych).

Konsultacje neurologiczne konieczne są też w sytuacjach zaburzeń zachowania.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZENIA SNU  

dr Arkadiusz Stęposz

Zaburzenia snu mogą dotyczyć zarówno długości snu, szybkości zasypiania, utrzymania ciągłości snu, a także jego jakości. Utrzymująca się dysfunkcja w prawidłowym cyklu „sen-czuwanie” może zakłócić prawidłowe fizyczne, umysłowe i emocjonalne funkcjonowanie, dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka i leczenie wywołującego zaburzenie czynnika.

Nasi specjaliści:

Więcej informacji o pracy gabinetu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 781 008 500