Session with a psychologist Obraz autorstwa Racool_studio na Freepik

Poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie zdrowia psychicznego.
Psychiatria jest gałęzią medycyny, która zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka, ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami i przebiegiem.


Leczenie obejmuje konsultację, diagnostykę lekarską, poradnictwo psychiatryczne, diagnostykę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną, psychoedukacją, działania profilaktyczne.

Poradnia udziela  indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej oraz wydaje orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Nasi specjaliści:

Więcej informacji o pracy gabinetu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 781 008 500